Home – De NieuweWeme GroepNW RBS – RBS voor drinkwaterbedrijf PWN

Drinkwaterbedrijf PWN

Rotating Brush Separator

PWN zorgt voor betrouwbaar drinkwater en veerkrachtige natuurgebieden. PWN levert jaarlijks zo’n 112 miljard liter drinkwater aan 1,7 miljoen klanten. Dit doen ze door oppervlaktewater tot drinkwater te zuiveren in Andijk, Heemskerk en in het duingebied. De Noord-Hollandse duinen zijn onmisbaar in dit proces, want hier wordt zo’n 45% van het water van PWN gezuiverd.

Samen werken aan

Het optimaliseren van de slibstroom afkomsting van drinkwaterbedrijf PWN in Andijk

Prefab componenten van de installatie.
De RBS in gebruik bij Cleaning Twente.

Proces

Engineering
 • Mechanische engineering.
 • Elektrische engineering.
 • Proces engineering.
Productie
 • Productie van mechanische maakdelen
  (tank aanpassingen, draagframes, leidingwerk).
 • Productie van de schakelkast.
 • Assemblage en montage van de opstelling
 • Assemblage en montage van de Rotating Brush Separator.
 • Elektrische bekabeling en aansluiten van de onderdelen.
 • Functioneel testen van de installatie.
Implementatie
 • On-site installatie, in bedrijf stellen en succesvolle afname.

Indikken van ijzerslib

Bij het gekozen proces door PWN komt bij het zuiveren van drinkwater een afvalstroom vrij in de vorm van ijzerslib. Dit wordt momenteel in de open lucht gravitair ingedikt in grote bezinkbekkens, iets wat lang duurt en veel manuele arbeid vergt. Na het indikken in de bezinkbekkens wordt het slib op dijken gespoten om verder in te drogen. Deze dijken worden dagelijks met graafmachines omgespit tot het gevraagde percentage droge stof is bereikt.

Het slib wordt natuurlijk gedroogd en moet van constante kwaliteit zijn. Echter, door de droging in de open lucht is er ook groei van planten, wat de stabiele kwaliteit sterk verstoort. Daarbij neemt de capaciteit tijdens de koude wintermaanden door de koude temperatuur drastisch af.
Het slib van de MBR-installatie wordt ingedikt tot meer dan 40% DS.
Prefab componenten van de installatie.

Proces optimalisatie

Om deze problemen te verhelpen is de Rotating Brush Separator ingezet. Met behulp van de RBS is men niet weersafhankelijk en kan een constante kwaliteit worden gegarandeerd. Dit heeft geresulteerd in het in één stap chemieloos indikken van het ijzerslib tot een droge stof percentage van de cake tussen 10% en 12 %. Door verdere optimalisatie van het proces is dit nog sterk te verbeteren.

Meer weten over de Rotating Brush Separator?

We denken graag mee over de mogelijkheden van de RBS voor jouw specifieke situatie! Neem contact op met Sebastiaan, één van onze projectmanagers. Hij helpt je verder en kijkt samen met jou naar de mogelijkheden en de inzetbaarheid.

 

Sebastiaan Rompelman

s.rompelman@nieuweweme.nl  |  +31 541 530 500

Neem contact op met Sebastiaan

Sebastiaan Rompelman staat voor je klaar.