Home – CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Hét duurzaamheidsinstrument van Nederland!

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Het is een instrument dat in 2009 in het leven is geroepen door ProRail met het doel om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Sinds 2011 is de CO2-Prestatieladder in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

CO2-footprint

Bij NieuweWeme zijn we bewust bezig met het verminderen van onze CO2-uitstoot. NieuweWeme houdt rekening met deze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarvoor heeft NieuweWeme eerst inzicht verkregen in haar CO2-footprint. Speerpunten hierbij is ons energieverbruik in onze kantoren en werkplaatsen en het brandstofverbruik.

Reductie

NieuweWeme houdt rekening met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, onder andere door reductiedoelstellingen te bepalen en maatregelen te nemen om deze doelstellingen te behalen.

Zo heeft NieuweWeme als doelstelling om in 2025 de laatste reductiemaatregelen door te voeren, zodat NieuweWeme vanaf 2026 volledig groen opereert. Deze doelstellingen en bijbehorende maatregelen staan verwoord in ons jaarlijkse Energie Management Actieplan.

Transparantie

De voortgang op deze doelstellingen en op de geplande maatregelen wordt gerapporteerd in onze halfjaarlijkse voortgangsrapportages.

Participatie

De NieuweWeme Groep neemt actief deel aan meerdere marktinitiatieven om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Zo neemt NieuweWeme Groep als onderdeel van Koolen Industries deel aan projecten op het gebied van waterstof en bidirectionele ecosystemen zoals (op/ont)laad- en accu technologieën.

Meer weten over NieuweWeme?

Heb je vragen of ben je enthousiast geworden en benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Neem gerust contact met ons op en wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden!

E=MC2

Neem contact met ons op