Home – De NieuweWeme GroepNW RBS – RBS voor AquaMinerals en Waterbedrijf Groningen

AquaMinerals en Waterbedrijf Groningen

Rotating Brush Separator

AquaMinerals zet zich inmiddels al meer dan 25 jaar actief in voor het creëren van een economische en duurzaamheidswaarde voor grondstoffen uit de gehele watercyclus. Dit doet AquaMinerals door participanten, afnemers en dienstverleners met elkaar te verbinden om een krachtig collectief te vormen dat kennis deelt, innoveert en daarmee zorg draagt voor de toekomst.

Samen werken aan

Het optimaliseren van de slibstroom afkomsting van Waterbedrijf Groningen

Het percentage droge stof wordt door de RBS verhoogd tot gemiddeld meer dan 5%.
De slib uit de machine wordt eens in de zoveel tijd weggehaald met een shovel.

Proces

Engineering
 • Mechanische engineering.
 • Elektrische engineering.
 • Proces engineering.
Productie
 • Productie van mechanische maakdelen
  (tank aanpassingen, draagframes, leidingwerk).
 • Productie van de schakelkast.
 • Assemblage en montage van de opstelling
 • Assemblage en montage van de Rotating Brush Separator.
 • Elektrische bekabeling en aansluiten van de onderdelen.
 • Functioneel testen van de installatie.
Implementatie
 • On-site installatie, in bedrijf stellen en succesvolle afname.

Testen op aluminiumslib

Voorzien van een transportband en pompinstallatie is de RBS geïnstalleerd bij Koers Handel in Bovensmilde. De RBS wordt hier, in opdracht van AquaMinerals, ingezet om aluminiumslib in te dikken. Dit aluminiumslib wordt aangevoerd vanaf drinkwaterlocatie De Punt 
(Waterbedrijf Groningen). 

Tijdens een duurtest van 3 maanden is aangevoerd aluminiumslib van 1% droge stof ingedikt met behulp van de Rotating Brush Separator. Het droge stof percentage in de cake varieerde tijdens de test tussen de 5% en 7%.

De volledige opstelling inclusief pompinstallatie, afvoer en transportband.

Meer weten over de Rotating Brush Separator?

We denken graag mee over de mogelijkheden van de RBS voor jouw specifieke situatie! Neem contact op met Sebastiaan, één van onze projectmanagers. Hij helpt je verder en kijkt samen met jou naar de mogelijkheden en de inzetbaarheid.

 

Sebastiaan Rompelman

s.rompelman@nieuweweme.nl  |  +31 541 530 500

Neem contact op met Sebastiaan

Sebastiaan Rompelman staat voor je klaar.