We are hiring! Click here to see our career opportunities!

Bezoekersregistratie

Visitor registration

Besucherregistrierung

welkom bij nieuweweme!

NieuweWeme heeft meerdere vestigingen. Om de veiligheid van bezoekers te kunnen waarborgen is voor de vestigingen in Oldenzaal dit bezoekersregistratie formulier opgesteld. Daarnaast zijn met het oog op gezondheid, veiligheid en calamiteiten er een aantal huisregels van kracht. Deze vind U in het meeneemexemplaar van het Bezoekersreglement. U wordt vriendelijk verzocht deze in acht te nemen.

Huisregels bezoek NieuweWeme locatie Oldenzaal 

ROOKVERBOD 
Op het hele terrein geldt een rookverbod; roken is uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen rookzones.

FILMEN & FOTOGRAFEREN

Het is verboden te fotograferen of filmen bij NieuweWeme, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van NieuweWeme.

VERKEERSREGELS

  • Op het terrein gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg.
  • Maximum snelheid voor motorvoertuigen is 10 km/per uur, zoals ook aangegeven op de verkeersborden.
  • Parkeren op eigen risico en uitsluitend binnen de aangeduide parkeervakken.
  • Parkeervakken met laadpalen zijn voorbehouden aan elektrische auto’s.
  • Fietsen dienen gestald te worden in de daarvoor bestemde fietsenstallingen, niet op andere locaties.
  • Houd de vluchtwegen en nooduitgangen te allen tijde vrij.

LADEN EN LOSSEN
Het laden en lossen van goederen kan vanuit of naar een bepaalde vestiging plaatsvinden. U wordt verzocht zich te melden bij het betreffende magazijn of expeditie voor het laden en/of lossen van goederen.
Indien u er niet uitkomt, neem dan contact op met de receptie of bel +31(0)541 530 500

VEILIGHEID
• Het dragen van de juiste persoonlijke veiligheidsmiddelen is verplicht.
• Bezoek vind altijd plaats onder begeleiding. 
• Bezoekers dienen buiten de algemene ruimtes en kantoren herkenbaar te zijn d.m.v. een bezoekershesje. 
• In de bedrijfshallen begeef je je alleen op de aangegeven looppadden.

CALAMITEITEN
Ongevallen, brand of calamiteiten moeten gemeld worden op onderstaande nummers.
Op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 – +31(0)541 530 500
In de weekenden of na 17.00 –  112

ONTRUIMING GEBOUWEN
Ontruiming van de gebouwen vindt plaats middels “social control”. Bij ontruiming neemt uw begeleider u mee naar de juiste verzamelplaats.

Tip: Deze zijn overigens ook op de ontruimingsplattegronden te vinden.

Voor de locatie in Hengelo is vanuit de Green Box een soortgelijk aanmeldingsformulier opgesteld.

Registratieformulier

Voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen een vestiging van NieuweWeme dient een getekende werkvergunning aanwezig te zijn met juiste geldigheidsdatum. Indien u deze niet heeft, vraag hier dan naar bij uw contact persoon.
Door het bovenstaande vakje aan te vinken, ga je akkoord met de huisregels van NieuweWeme. Lees de regels zorgvuldig door voordat je het vakje aan vinkt. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot waarschuwingen, verwijdering van de locatie, boetes of andere (passende) maatregelen. Uw registratie wordt maximaal 1 week bewaard door NieuweWeme en daarna automatisch verwijdert.